News Center
Dịch vụ

Hướng dẫn Dịch vụ Truyền thống

Để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng, các dịch vụ do Nantong FUJI cung cấp có thể được phân loại như sau. Dịch vụ thông thường: FUJI tiến hành các dịch vụ thường xuyên thông qua chương trình dịch vụ phòng ngừa của mình – khoảng thời gian điển hình cho các dịch vụ thang máy và thang cuốn thông thường là hai tuần.

Ngoài các dịch vụ thông thường của chúng tôi, FUJI miễn phí cung cấp các phụ tùng thay thế có đơn giá thấp hơn một mức nhất định.

Ngoài các dịch vụ thông thường của chúng tôi, FUJI tự do cung cấp các phụ tùng thay thế không bao gồm các mặt hàng sau: máy bánh răng, bộ điều khiển, động cơ, dây treo, dây cáp đi lại, toa xe thang máy và máy bánh răng, tay vịn, bậc, nhông xích và xích bậc cho thang cuốn.

Phụ tùng

Đối với thiết kế tòa nhà của bạn, tình hình hành khách, lưu lượng hàng ngày khác nhau, chúng tôi điều chỉnh cho phù hợp với các phương pháp bảo trì và kế hoạch bảo trì khác nhau của bạn để bạn lựa chọn; trong ourend đang ở trạng thái chạy tốt nhất.

Cam kết chất lượng

FUJI cung cấp các bộ phận an toàn, đáng tin cậy và chính hãng, tất cả đều tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng ISO9001. Chúng tôi cam kết chăm sóc lợi ích của bạn về lâu dài và thực hiện điều này thông qua cam kết về chất lượng của chúng tôi. Chúng tôi liên tục tìm cách cải thiện